Swaarde kraaien

"De aalgemaine winnoar van Vattiende Lopster Schriefwedstried is Tjipko Jan Visser oet Leerms mit zien verhoal Swaarde kraaien." 

Dat zee Fré Schreiber bie t oetlangen van priezen ien Hotel Spoorzicht ien Loppersom op dunderdag, 19 meert, 2009.
Ien t juryrapport stait onder aandern: schriever vertelt ien dit korde verhoal over zien belevenizzen mit n makke kraai. Van begun tot t end worden wie ien mooie geve zinnen gewoar dat makkeghaid stoer te zain is as kraaien t der tou doan hemmen. Boetendes wait Visser hou je n lezer t verhoal ientrekken mouten en hou je hom mit leste regel mit n goud gevuil weer goan loaten kinnen.


Swaarde kraaien

Dou Liesbeth en ik noa begraffenis mit n kopvol kovvie bie toavel zaten, heurden wie ienainen n bekend getik tegen dakgeut aan: ons kraai. Mor dat kon ja nait...?
n Haalf joar eerder, zummer 1984, haar Annemiek mie beld. Of ik zin haar om even laangs te kommen, omreden zai haar n perbleem. Dou ik smirregs aan Daiftilweg bie heur zat, heurde ik dat zai de veurege dag n jonge kraai vonden haar dij te t nust oetvalen was. En of ik t baistje wel verzörgen wol, want zai en Tjeert gingen n poar week op vekaanzie.
Mit kaddevreten oet blik en stukjes stoet ien melk hemmen wie kraai grootbrocht. Dou e vlaigen kon, was e overdag mainsttied boeten en snaachts slaip e op hoanebaalken ien schuur. As ik floot ging hai bie mie op scholder zitten. Mit stukjes kees haar k hom dat leerd. Sums ging k n stukje fietsen, din vloog e mit of hai zat op t stuur. Omdat zien ollu hom dat nait ienprent haren, was e naargens baang veur. n Kat of n hond, t kon hom niks schelen, hai vloog der zo op òf. Goandeweg ging hai mie aal meer noadoun: as k n pakje sigretten ien mien bovenbuuske haar mog e doar geern ain oetpikken. Mit sigret ien snoavel vloog hai din n endje vot en ging vervolgens op grond filter der òfhoalen. Dee ik ook ja.
Bie tieden belde ain op dat e aargens op n auto zat of aander kaddekwoad oethil. Loader vloog e ook aalgedureg noar schoul tou, dou e deurkregen haar dat kiender voak wel wat lekkers bie heur haren.
Dij oavend kwam e nait weerom. En ook doagen doarnoa nait. n Week loader ston Annemiek veur deur: ien heur handen haar zai n dooie kraai. Dij haar zai bie heur veur t hoes te sloot oetvist. Achter ien toen hemmen wie hom begroaven. Dou Liesbeth en ik weer ien koamer waren, heurden wie ienainen n bekend getik ien dakgeut. Wie vlogen noar boeten tou en nog veur k hom fluiten kon, zat kraai aal bie mie op scholder. Haren wie verkeerde kraai begroaven!
n Zetje loader was e echt vot. Woar e bleven is, wel zel t zeggen. Onder auto kommen meschain of n kat dij hom snaaid het. Of doodschoten. Of gewoon votvlogen.

Tjipko Jan Visser
Leerms, jannewoarie 2009

Leerms, 1993

Foto: Peter Visser

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.