Tocht om de Noord

t Is t mooiste weer van wereld as k zundagsmörns dörp ienloop. t Liekt terop of zun nog even lekker oetpakken wil op dizze leste zundag van september.

Ik stop eefkes bie n groepke dörpsgenoten dij veur smederij stoan en kiek noar eerste veurbiegangers van 'Tocht om de Noord'. Dizze tocht gait vandoag van Waarvum noar Delfziel; haalfweg zowat kommen wandeloars deur Leerms hin. Onderwegens kriegen ze wat optredens te zain, bie ons op bult worden ze traktaaierd op twij klaine stukjes oet 'Lubbe van Leerms'.

Ik loop noar Nane en Ellie tou. Ze zitten op bankje tegen boom aan en hemmen heur verkled as kiepker Dreugeman en Lubbe's Lenoa. Ze vertellen dat ze aal twijmoal ien taauw west hemmen. Ik stap gaauw dörpshoes ien en goa mie ombooien. Omdat we aal n week of wat aan t oefen binnen veur oetvoerens ien november, hangt mien goud ien klaidkoamer. Was ik twinneg joar leden veurzegger ien 'Lubbe' en ien 2000 boas van t spul, diskeer speul ik Lubbe zulf. Om rol n beetje te oefen goa k vandoag t laid van Lubbe zingen.
Ien stuutsiekoorden boksem en mit n swaart vestje over n blaauw bezroen stevel ik op klompen noar boeten tou. Zo gaauw der n kobbeltje wandeloars op bult stait, zing ik Lubbe's laid. Om mirregtied is der veul volk op bain en zing ik aalgedureg over onze dörpsheld, eerst veur smederij, loader ook bie t standbeeld van Lubbe.

Omdat Ellie nog wat griep onder leden het, gait zai vroug ien mirreg weerom noar hoes, zodat Nane en ik nou omstebeurten veurbiegangers touzingen. Tussendeur het Nane t mooi makkelk: as e muid is, pakt e kiep van rug en gait terop zitten. Ik loop noar t dörpshoes om oet te poesten, zuik n stoul op ien jachtwaaide en drink n kop vol kovvie. n Wandeloar gait noast mie zitten en wist hom t swait van kop òf. "Waarm," zegt e.

As k boeten weer wat zongen heb, toalt n vraauw mie aan. "Bistoe Tjip?" vragt ze. "Joa," zeg ik, "mor k heb normoal aander goud aan hur." Ze lagt en zegt: "Ik kom ook van Mij." Ik wacht even, want ik zai t nait zo gaauw. As ze heur noam zegt, herken ik heur. "Nou zai ik t", zeg ik. Wie geven nkander n haand en moaken n kort proatje. As ze Ozzeloan ienlopt, kikt ze nog n moal achterom en zegt: "Hail gezelleg hier."
Haalverwege mirreg is loop ter zo'n beetje oet en stoppen we dermit. Ik goa nog eefkes op t nij terraske noast jachtwaaide zitten, is nog net n stoul vrij. Irma en Tineke schenken nog wat ien. "Wat dee's dat ja weer mooi," zegt Tineke. "k Heb mie wel vernuverd vandoag," antwoord ik. As k ien mien gewone goud weer op hoes aanloop, fluit ik t laid van ons Lub nog n moal.

Leerms, september 2009

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.